Στο Purity ενδιαφερόμαστε για τους συνεργάτες μας!
και ενδιαφερόμαστε για τους συνεργάτες μας σημαίνει...


Οι σχέσεις συνεργασίας με τους προμηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών μας είναι σχέσεις φιλικές, είναι σχέσεις καλής πίστης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, δεν ξεχνάμε όμως ποτέ ότι πρέπει να υπάγονται ταυτόχρονα και σε αυστηρά επαγγελματικά κριτήρια.


Αναζητούμε συνεχώς την εντιμότητα στις συνεργασίες μας δίνοντας πρώτοι εμείς το παράδειγμα, παραθέτοντας πρώτοι εμείς τις επιλογές, παρέχοντας πρώτοι εμείς την δυνατότητα ουσιαστικής πληροφόρησης πάντοτε πάνω και ποτέ κάτω από το τραπέζι.


Εισακούγοντας παλαιότερα αιτήματα των πολύ καλών συνεργατών μας να υπαχθούν σε αξιολόγηση ώστε να είναι αντικειμενικά αποδεκτή η διαφοροποίησή τους με τον ανταγωνισμό, έχουμε θέσει σε εφαρμογή ένα ουσιαστικό σύστημα ελέγχου που καλύπτει όλο το εύρος παρακολούθησης της συνεργασίας: από την αρχική αυστηρότητα των κριτηρίων επιλογής, έως την αξιολόγησή και την συστηματική εκτίμηση της απόδοσης (purity’s supplier selection, evaluation & monitoring control system).


Ανταμοίβουμε τους καλούς συνεργάτες μας, αναζητούμε συνεχώς την ισχυροποίηση των συνεργασιών στις οποίες γίνεται προσπάθεια και από τα δύο μέρη για κοινό όφελος, βοηθάμε και προβάλουμε συνεχώς αυτές τις συνεργασίες. Βοηθάμε συνεχώς την ενδυνάμωση των συνεργατών που θεωρούμε ότι το αξίζουν, αναγνωρίζοντας ότι μια τέτοια ενδυνάμωση θα επιφέρει ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες για ακόμα μεγαλύτερα επίπεδα ποιότητας στην συνεργασία.


Αντίθετα η αντίδρασή μας σε αδιαφανείς πρακτικές, σε προσπάθειες εκμετάλευσης ή κακής επιρροής, σε επαναλαμβανόμενες μειώσεις του επιπέδου υπηρεσιών είναι άμεση και ξεκάθαρη.


Για όλους τους παραπάνω λόγους, χτίζουμε συνεργασίες που αντέχουν στον χρόνο και το όφελος αυτών αποδίδεται άμεσα στους πελάτες μας.