ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕ (ΤΗΝ) ΑΓΝΟΤΗΤΑ!


“Μια καλή συμφωνία δεν κλείστηκε ΠΟΤΕ από Ανάγκη.”
Βενιαμίν Φραγκλίνος

“Necessity NEVER made a good bargain.”
Benjamin Franklin
e-COLLABORATE WITH PURITY!

 

 

Τα τελευταία χρόνια γίνονται συνεχείς προσπάθειες από τις επιχειρήσεις να μειώσουν απλά τα κόστη των αγορών τους, με συνεχή αιτήματα προς τους προμηθευτές και διαρκή εναλλαγή αυτών για μείωση των τιμών αγοράς, προσβλέποντας αφενός στην κάλυψη των άμεσων αναγκών και αφετέρου, ολοένα και πιο δύσκολα, την επίτευξη βραχυπρόθεσμων στόχων. Όμως αποδεδειγμένα αυτή η θεώρηση για τις αγορές οδηγεί σε μεγάλες λίστες απομονωμένων και δυσαρεστημένων προμηθευτών με τους οποίους οι επιχειρήσεις έχουν μοναδική δυνατότητα να διατηρούν μόνο ευκαιριακές συμφεροντολογικές σχέσεις - σε καμία περίπτωση σχέσεις αμοιβαίας κατανόησης και εμπιστοσύνης.

Αντιθέτως στην PURITY, ενσωματώνοντας την διαδικασία προμηθειών μας στη γενικότερη Εταιρική Στρατηγική μας σύναψης πραγματικά έντιμων συνεργασιών για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων με υψηλό επαγγελματισμό, όπως εμείς αντιλαμβανόμαστε τις έννοιες “αμοιβαία κατανόηση” και “εμπιστοσύνη”, στοχεύουμε στο να προσδώσουμε σε βάθος χρόνου την μέγιστη αξία στους εσωτερικούς και εξωτερικούς μας συνεργάτες.

“Δεν αναζητούμε ευκαιριακές λύσεις.”
“Πιστεύουμε ότι η επιτυχία στην συνεργασία απαιτεί σκληρή προσπάθεια.”
“Είμαστε διατεθειμένοι και πρόθυμοι να κάνουμε αυτή την προσπάθεια.”

Η Στρατηγική Προμηθειών της PURITY περιλαμβάνει την συνειδητή μείωση της βάσης των προμηθευτών μας, την ένταξη διαπραγματεύσεων συνεργασίας για την επίτευξη κοινών στόχων, την τακτική επικοινωνία για την από κοινού σταθεροποίηση της ποιότητας των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών και την δημιουργία σχέσεων μακράς διαρκείας μέσω συστημάτων αξιολόγησης και παρακολούθησης της απόδοσης της συνεργασίας.

Σας έχουμε επιλέξει για συνεργάτες μας γιατί θεωρούμε ότι έχετε την ίδια αντίληψη για την συνεργασία με εμάς.
Είναι τιμή μας να συνεργαζόμαστε μαζί σας.


Designed & Development by Oxygen Design