Στο Purity Ενδιαφερόμαστε για τους Aνθρώπους μας!
και ενδιαφερόμαστε για τους ανθρώπους μας, σημαίνει…

…φροντίζουμε τον χώρο εργασίας τους.

Στην επιχείρησή μας καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να παρέχουμε την δυνατότητα εργασίας σε ένα οικείο, όμορφο και ευχάριστο περιβάλλον, ένα περιβάλλον στο οποίο πιστεύουμε ότι κάθε ένας από εμάς αξίζει να εργάζεται.

…σεβόμαστε την ανάγκη για προσωπική ανάπτυξη.

Κύριο μέλημά μας είναι η σωστή κατάρτιση και ενημέρωση, η ανάπτυξη ολοκληρωμένων γνώσεων και δεξιοτήτων, η άμεση πρόσβαση και εξειδίκευση σε καινοτόμες ιδέες, πρωτοποριακά προϊόντα και τεχνολογίες αιχμής. Έχουμε μετατρέψει και ενημερώνουμε όλα τα αρχεία μας σε ηλεκτρονική μορφή. Με αυτό τον τρόπο κάθε σεμινάριο, κάθε πρωτόκολλο υπηρεσιών, κάθε τεχνική εφαρμογής, όλες οι εσωτερικές διαδικασίες και οι τεχνολογίες της επιχείρησης είναι άμεσα προσβάσιμες και κάθε εργαζόμενος στην επιχείρηση μπορεί να ανατρέξει, να ξαναθυμηθεί, να επιβεβαιώσει τις γνώσεις του για κάθε απαραίτητο κομμάτι της εργασίας του.

…αναγνωρίζουμε και αναδεικνύουμε την ανάγκη για συμμετοχή.

Στην εταιρική μας φιλοσοφία εμπεριέχεται ο σεβασμός και η ενδυνάμωση της έμφυτης ανάγκης για λήψη πρωτοβουλιών, συνεργασία και ομαδικότητα γι’αυτό αναζητούμε και παρέχουμε κάθε δυνατότητα για προτάσεις, νέες ιδέες, συμμετοχή σε αποφάσεις. Κάθε πρόταση, αίτημα ή προβληματισμός από τους ανθρώπους μας λαμβάνεται ως ευκαιρία ισχυροποίησης της εταιρικής μας παρουσίας, φροντίζουμε να εξετάζουμε λοιπόν πολύ προσεκτικά την ενδεχόμενη εφαρμογή τους ώστε να μην αφήσουμε να χαθεί μια τέτοια ευκαιρία.

…αναγνωρίζουμε την ανάγκη επιβράβευσης των προσπαθειών τους.

Το σύστημα αξιολόγησης που χρησιμοποιούμε μας δίνει την δυνατότητα να αναγνωρίζουμε με αντικειμενικό τρόπο τις δυνατότητες, την απόδοση, και την εσωτερική ενεργοποίηση (intrinsic motivation) του προσωπικού μας και σε συνδυασμό με ένα προσεκτικά σχεδιασμένο πλαίσιο εξωτερικών κινήτρων (extrinsic motivation) είμαστε σε θέση να ανταμοίβουμε την εργατικότητα, την ικανότητα προσαρμογής, την αίσθηση ευθύνης, την εμπιστευτικότητα, την παρατηρητικότητα, την συστηματική εργασία.